Hopp over overskriften og gå videre.

Integritetspolicy

HOME FURNISHING NORDIC AB BESKYTTER DIN PERSONLIGE INTEGRITET

Home Furnishing Nordic AB sørger for at dine personopplysninger behandles på en integritetssikker måte med et godt beskyttelsesnivå og i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Denne integritetspolicy beskriver hvordan vi behandler personopplysninger om deg som vår kunde eller besøkende på hjemmesiden vår. For spørsmål om personvernet vårt er du alltid velkommen til å kontakte oss. Våre og vår databeskyttelsesansvarliges kontaktinformasjon vises nedenfor under overskriften "Kontaktinformasjon".

PERSONDATAANSVARLIG

Vi er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger og er derfor ansvarlige for at opplysningene dine blir behandlet riktig og sikkert i samsvar med gjeldende lovgivning. Vi selger produkter under flere forskjellige merker og via flere forskjellige nettsider. Vi er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på trademax.se, trademax.no, trademax.dk, chilli.se, chilli.no, kodin1.com samt furniturebox.se.

VÅR BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER 

Tabellen nedenfor viser hvor vi henter personopplysningene dine, hvilke personopplysninger vi behandler, til hvilke formål de behandles, på hvilket rettslig grunnlag vi støtter behandlingen og hvor lenge vi behandler din persondata. Du har ingen forpliktelse til å dele dine personopplysninger med oss. Men hvis du velger å ikke dele noen personopplysninger med oss, kommer vi ikke til å ha mulighet til å selge eller levere produkter til deg, gi kundeservice lov til å, sende deg markedsføring eller på annen måte samhandle med deg med det formål å tilby våre tjenester.

INFORMASJON OM VÅRE KUNDER

 
Vi har samlet inn personopplysningene: Kategorier av personopplysninger: Hensikten med behandlingen: Lovlig basis:
Fra deg eller folkeregisteret 
(på forespørsel)
Navn, e-post, adresse, telefonnummer,  personnummer Administrere kjøpet ditt, f.eks. identifikasjon og aldersbekreftelse, motta bestillingen og levere produktet Oppfyllelse av avtale
Fra deg Navn, e-post og ev. andre personopplysninger du velger å dele vår kundeservicepersonell Gi tillatelse til kundeservice Behandlingen er nødvendig for vår legitime interesse, godta kundeservices sin forespørsel (interesseavveining)
Fra deg Navn, e-post,  tekniske opplysninger, f.eks. IP-adresse, unik enhets ID, weblesere, andre opplysninger fra cookier eller lignende sporingsteknikk, onlineoppførsel, f.eks. hvilke produkter du har kjøpt Analysere din nettadferd, tilpass og send deg markedsføring Behandlingen er nødvendig for vår legitime interesse i å markedsføre våre produkter og tjenester (interesseavveining).
Fra deg Navn, e-post, evt. annen informasjon du oppgir i forbindelse med konkurransen Administrere konkurranser du velger å delta på Behandlingen er nødvendig for vår legitime interesse i å tilby konkurranser til våre kunder (interesseavveining)
Fra deg Personopplysninger du har oppgitt i en anmeldelse, f.eks. Navn Se anmeldelser for andre kunder og tilpass produktene og utvalget vårt Behandlingen er nødvendig for vår legitime interesse i å vise anmeldelser og tilpasse produkter basert på slike anmeldelser (interesseavveining)
Fra deg Navn, e-post, informasjon om ditt kjøp og bruk av produktet Administrere returer Oppfyllelse av avtale
Fra deg, gjennom kameraovervåking eller via informasjonskapsler på nettsiden vår Kjøps- og ordrehistorikk, person- eller koordinasjonsnummer, video- og, lydopptak, tekniske data, f.eks. IP-adresse, unik enhets-ID, nettleser, andre data fra informasjonskapsler eller lignende sporingsteknologi, nettadferd, f.eks. hvilke produkter du har kjøpt eller sett på nettsiden vår eller en av nettsidene våre Forhindre misbruk av våre nettsider, tjenester eller produkter og forhindre kriminalitet, f.eks. bedrageri Behandlingen er nødvendig for vår legitime interesse i å sikre at våre produkter og tjenester brukes i samsvar med våre vilkår og betingelser og gjeldende lovgivning (interesseavveining)
Fra deg Navn, e-post, informasjon om dine kjøp Overholde gjeldende lovgivning, f.eks. lover om reklamasjon, regnskap, skatt og produktsikkerhet Behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre juridiske forpliktelser

Fra deg

Navn, e-post, informasjon om dine kjøp Ivareta våre rettslige interesser, f.eks. ved manglende betaling Behandlingen er nødvendig for vår legitime interesse i å ivareta våre rettslige interesser, f.eks. få betalt (interesseavveining)
Fra deg Informasjon gitt ved kjøp i butikk Analysere kjøpsatferd, tilpass og send markedsføring til deg Samtykke

 

INFORMASJON OM BESØKENDE PÅ VÅRE HJEMMESIDER

Vi har samlet inn personopplysningene: Kategorier av personopplysninger: Hensikten med behandlingen: Lovlig basis:
Via cookies på vår hjemmeside Tekniske data, f.eks. IP-adresse, unik enhets-ID, nettleser, andre data fra informasjonskapsler eller lignende sporingsteknologi, nettadferd, f.eks. hvilke produkter du har kjøpt eller sett på vår nettside Analysere din nettadferd, tilpass og send deg markedsføring Samtykke
Via cookies på vår hjemmeside Tekniske data, f.eks. IP-adresse, unik enhets-ID, nettleser, andre data fra informasjonskapsler eller lignende sporingsteknologi For å sikre at nettsiden vår fungerer Behandlingen er nødvendig for vår legitime interesse i å sikre at nettsiden vår fungerer som planlagt (interesseavveining)
Via cookies på vår hjemmeside Tekniske data, f.eks. IP-adresse, unik enhets-ID, nettleser, andre data fra informasjonskapsler eller lignende sporingsteknologi For å utvikle nettsiden vår, f.eks. basert på hvordan nettsiden brukes Samtykke

 

PROFILERING

Vi kan samle informasjon om deg fra ulike kilder for å trekke konklusjoner om dine interesser og nettadferd. Dette kalles profilering. Profilering gjør at vi kan lage en kundeprofil som inneholder informasjon, f.eks. om hva du kjøpte hos oss og hvilke produkter du viste interesse for på våre nettsider. Formålet med vår profilering er å sikre at markedsføringen som sendes til deg, f.eks. personlige tilbud eller såkalte målrettede annonser, er aktuelt.

VÅRE SOSIALE MEDIEKANALER

Vi behandler personopplysninger som vi får tilgang til via våre kanaler på sosiale medieplattformer for å markedsføre oss selv og våre produkter samt samhandle med eksisterende kunder, potensielle kunder og partnere. Behandlingen er nødvendig for vår legitime interesse i å markedsføre oss selv og våre produkter og samhandle med eksisterende kunder, potensielle kunder og samarbeidspartnere (interesseavveining). Personopplysningene behandles så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene med personopplysningsbehandlingen. For informasjon om plattformenes behandling av personopplysninger i forbindelse med at du besøker våre kanaler på sosiale medier som Facebook, Instagram, Youtube og Pinterest henvise til den respektive plattformens personvernpolicy.

HVEM DELER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER MED?

Vi utleverer ikke personopplysninger til noen andre (tredjepart), bortsett fra i situasjoner der det er påkrevd for å oppfylle en lovpålagt forpliktelse eller oppfylle formålene som vi behandler personopplysningene dine for. 

Tabellen nedenfor viser situasjoner der dine personopplysninger kan deles med tredjeparter.

Tredjepart: Hensikten med delingen: Persondata som deles:
Andre selskaper i vår gruppe Personopplysninger kan måtte deles med andre selskaper i konsernet fordi sentrale funksjoner som analyse, markedsføring og økonomi delvis håndteres i fellesskap innenfor konsernet vi er en del av og ved IC-ordre. Navn, telefonnummer, e-postadresse, adresse
Leverandører og samarbeidspartnere Vi kan dele dine personopplysninger med ulike leverandører og/eller partnere dersom slike leverandører eller partnere trenger dine personopplysninger for å kunne utføre sine oppgaver for oss, f.eks. leverandører av skytjenester. Navn, telefonnummer, e-postadresse, adresse
Myndigheter Personopplysninger kan utleveres til myndigheter når det kreves for å oppfylle juridiske forpliktelser. Navn, adresse, personnummer
Avhending I tilfelle vi har til hensikt å overføre hele eller deler av virksomheten vår, kan personopplysninger bli delt med en potensiell kjøper. -

 

OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL ET TREDJELAND

Vi kan overføre dine personopplysninger til landene oppført nedenfor utenfor EU/EØS.

Land: Finnes det en beslutning om et tilstrekkelig beskyttelsesnivå?
Tyrkia Ja.
Filippinene Ja. 

Når vi overfører personopplysninger utenfor EU/EØS, vil vi iverksette nødvendige tiltak for å sikre at personopplysningene behandles sikkert, ved å anvende en hensiktsmessig sikkerhetsmekanisme, f.eks. EU-kommisjonens standard kontraktklausuler. Du har rett til å få en kopi av standardkontraktsklausulene ved å kontakte oss.

DINE RETTIGHETER

En oppsummering av rettighetene du som registrant har i henhold til GDPR følger nedenfor.

Rett til å trekke tilbake samtykke
Når behandlingen av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke som juridisk grunnlag, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst ved å kontakte oss via kontaktinformasjonen som er oppgitt nederst i denne integritetspolicyen.

Rett til informasjon​
Du har rett til å få informasjon om hvorvidt vi behandler personopplysninger om deg og i slike tilfeller få en kopi av disse sammen med informasjon om formålet med behandlingen, kategorier av personopplysninger som behandles, kategorier av mottakere av personopplysninger, lagringstid, dine rettigheter angående behandlingen, eksistensen av automatiserte beslutninger (inkludert profilering), informasjon om sikkerhetsmekanismer som brukes i tilfelle av overføring av dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS og, hvis dataene ikke ble samlet inn fra deg, hvor dataene kommer fra.

Rett til endring
Dersom personopplysningene vi behandler om deg er uriktige, ufullstendige eller utdaterte, har du rett til å be oss om å korrigere eller supplere disse uten unødvendig drøysmål.

Rett til sletting
Du har ofte rett til å be om at vi sletter dine personopplysninger uten unødvendige drøysmål. Dette er tilfellet når (i) personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålene de ble behandlet for, (ii) du trekker tilbake samtykket ditt og det ikke er noe annet juridisk grunnlag for behandlingen, (iii) du har protestert mot behandling av dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål, eller mot behandling som skjer med støtte av en interesseavveining som rettslig grunnlag og vi ikke kan påvise avgjørende grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, (iv) behandlingen ikke finner sted for å etablere, utøve eller forsvare rettslige krav, (v) personopplysningene har blitt behandlet på en ulovlig måte eller (vi) personopplysningene må slettes for å overholde en juridisk forpliktelse.

Rett til å protestere
Du har rett til når som helst å protestere mot behandling av personopplysninger vi støtter på rettslig grunnlag interesseavveining, inkludert f.eks. profilering. I tillegg har du alltid rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål. Vi vil da ikke lenger behandle personopplysningene, med mindre vi kan påvise tvingende legitime grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis behandlingen skjer for etablering, utøvelse eller forsvar av rettskrav.

Rett til begrensning av behandlingen​
I noen tilfeller har du rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger. Dette er tilfellet når (i) du mener at personopplysningene ikke er korrekte og du avventer vår verifisering av nøyaktigheten av personopplysningene, (ii) behandlingen er ulovlig og i stedet for at persondata slettes, ønsker du at behandlingen være begrenset, (iii) vi ikke lenger trenger personopplysningene for formålet med behandlingen, men du trenger dem for å kunne etablere, hevde eller forsvare rettslige krav eller (iv) når du har protestert mot behandling basert på en interesseavveining og du er venter på bekreftelse av om våre legitime grunner oppveier dine for å bli fullført.

Rett til dataportabilitet​ 
Når personopplysninger du har gitt oss behandles automatisk og med ditt samtykke eller med støtte i en avtale med deg som rettslig grunnlag, har du rett til å innhente dine personopplysninger i et vanlig brukt og maskinlesbart format og overføre persondata til en annen personopplysningsansvarlig.

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet
Du har rett til å sende inn en klage på vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet, postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo. 

COOKIER

Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologier for å tilby visse funksjoner på nettsidene våre og for å forbedre nettsiden og sende bedre og mer personlig markedsføring. Vi bruker cookier i samsvar med denne personvernerklæringen.

ENDRINGER

Vi har rett til å endre personvernerklæringen når som helst. Ved endringer i personvernerklæringen vil vi publisere den justerte personvernerklæringen på chilli.no med informasjon om når endringene trer i kraft. Vi kan også informere om endringer på en annen hensiktsmessig måte.

KONTAKTINFORMASJON

Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spørsmål om vår integritetspolicy, behandlingen av dine personopplysninger eller hvis du ønsker å utøve rettighetene dine i henhold til disse personvernreglene eller gjeldende lovgivning. 

Home Furnishing Nordic AB
Org.nr: 825 555 862
Postadresse: Box 605, 251 06 Helsingborg 
Kontakt Kundeservice.

Databeskyttelsesansvarlig: Martin Hansson
E-post: [email protected]